آدرس

دفتر پخش: تبریز- خیابان رسالت-مجتمع تجاری رسالت- طبقه همکف
آدرس کارخانه: تبریز- جاده صوفیان-شهرک آیت الله رفسنجانی-خیابان صنعت ۲-نبش خیابان هشتم

شماره تلفن

تلفن: ۷-۴۲۵۴۴۲۴۶ / ۳۴۴۷۵۶۴۰
موبایل: ۰۹۱۴۱۰۸۶۳۹۱ – ۰۹۱۲۳۰۳۸۲۷۱ مهندس سلطانی
فکس: ۳۴۴۷۵۶۳۹

ایمیل

info@gesnerfilter.com

ارسال پیام