شرکت تولیدی قصنر فیلتر

شرکت تولیدی قصنر فیلتر با مجوز رسمی از وزارت صنایع و معادن شروع به کار نموده و در زمینه تولید انواع فیلترهای خودروهای سبک و سنگین صنعتی ،پالایشگاهی فعالیت داشته است.

این شرکت در طول ۱۱ سال همواره با بکار گیری کارکنان متخصص مواد اوليه مرغوب ماشین آلات و تکنولوژی روز اروپا از جمله ایتالیا و با رعایت استاندارد ملی توانسته است بیش از ۵۰۰ نوع از انواع فیلتر هوا و هواکش روغنی هوزینگ را تولید کند و در زمینه خودکفایی کشور در این صنعت سهم قابل توجهی داشته باشد.

ما تولید محصولاتی با کیفیت ممتاز و قیمت های پایین را در سرلوحه اتمام فعالیت های خود قرار داده و برای رسیدن به این مهم در جهت انجام تمامی مراحل تولید فیلتر از تولید توری ،پرسکاری برشکاری ، رنگ کاری استاتیک تا آب کاری و دیگر مراحل گام برداشته ایم.

حال قصنر فیلتر نه تنها بعنوان تولید کننده ای که تمام مراحل تولید فیلتر را خود انجام میدهد شناخته می شود بلکه تامین کنندهای مهم برای دیگر شرکت ها نیز به شمار می رود و همواره در گذر زمان سعی در انتقال دانش و تجربیات خود به دیگران بوده و در این راه موفق به پرورش برخی از نهادها شده که بطور مستقل در این زمینه فعالیت می کنند

چرا انتخاب ما

شرکت تولیدی قصنر فیلتر با مجوز رسمی از وزارت صنایع و معادن شروع به کار نموده و در زمینه تولید انواع فیلترهای خودروهای سبک و سنگین صنعتی ،پالایشگاهی فعالیت داشته است.

این شرکت در طول ۱۱ سال همواره با بکار گیری کارکنان متخصص مواد اوليه مرغوب ماشین آلات و تکنولوژی روز اروپا از جمله ایتالیا و با رعایت استاندارد ملی توانسته است بیش از ۵۰۰ نوع از انواع فیلتر هوا و هواکش روغنی هوزینگ را تولید کند و در زمینه خودکفایی کشور در این صنعت سهم قابل توجهی داشته باشد.

ما تولید محصولاتی با کیفیت ممتاز و قیمت های پایین را در سرلوحه اتمام فعالیت های خود قرار داده و برای رسیدن به این مهم در جهت انجام تمامی مراحل تولید فیلتر از تولید توری ،پرسکاری برشکاری ، رنگ کاری استاتیک تا آب کاری و دیگر مراحل گام برداشته ایم.

حال قصنر فیلتر نه تنها بعنوان تولید کننده ای که تمام مراحل تولید فیلتر را خود انجام میدهد شناخته می شود بلکه تامین کنندهای مهم برای دیگر شرکت ها نیز به شمار می رود و همواره در گذر زمان سعی در انتقال دانش و تجربیات خود به دیگران بوده و در این راه موفق به پرورش برخی از نهادها شده که بطور مستقل در این زمینه فعالیت می کنند

بهترین امکانات

شرکت تولیدی قصنر فیلتر با مجوز رسمی از وزارت صنایع و معادن شروع به کار نموده و در زمینه تولید انواع فیلترهای خودروهای سبک و سنگین صنعتی ،پالایشگاهی فعالیت داشته است.

این شرکت در طول ۱۱ سال همواره با بکار گیری کارکنان متخصص مواد اوليه مرغوب ماشین آلات و تکنولوژی روز اروپا از جمله ایتالیا و با رعایت استاندارد ملی توانسته است بیش از ۵۰۰ نوع از انواع فیلتر هوا و هواکش روغنی هوزینگ را تولید کند و در زمینه خودکفایی کشور در این صنعت سهم قابل توجهی داشته باشد.

ما تولید محصولاتی با کیفیت ممتاز و قیمت های پایین را در سرلوحه اتمام فعالیت های خود قرار داده و برای رسیدن به این مهم در جهت انجام تمامی مراحل تولید فیلتر از تولید توری ،پرسکاری برشکاری ، رنگ کاری استاتیک تا آب کاری و دیگر مراحل گام برداشته ایم.

حال قصنر فیلتر نه تنها بعنوان تولید کننده ای که تمام مراحل تولید فیلتر را خود انجام میدهد شناخته می شود بلکه تامین کنندهای مهم برای دیگر شرکت ها نیز به شمار می رود و همواره در گذر زمان سعی در انتقال دانش و تجربیات خود به دیگران بوده و در این راه موفق به پرورش برخی از نهادها شده که بطور مستقل در این زمینه فعالیت می کنند