قسنرفیلتر - تولید انواع فیلترهای خودروهای سبک و سنگین صنعتی ،پالایشگاهی

کلمه کلیدی را وارد کنید

فیلتر سپرایتور

فیلتر سپرایتور

درفیلتر سپرایتور, محصولات
portfolio
سرمایه گذار قرارداد
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ارزش:
طراح:
درباره پروژه

تولید کننده انواع فیلتر های سپرایتور مورد مصرف در کمپرسورهای هوای فشرده.
بیشتر مواد اولیه این فیلترها از شرکتهای معتبر اروپایی و آمریکائی تامین می گردد.
با توجه به دارا بودن متخصصان ساخت فیلتر، تامین کننده نیاز های مصرف کنندگان می باشد.