قسنرفیلتر - تولید انواع فیلترهای خودروهای سبک و سنگین صنعتی ،پالایشگاهی

کلمه کلیدی را وارد کنید

هوزینگ

هوزینگ

درمحصولات, هوزینگ
portfolio
سرمایه گذار قرارداد
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ارزش:
طراح:
درباره پروژه

تولید کننده انواع هوزینگ های ماشین آلات صنعتی ، کامیون در نوع های متنوع با رنگ کاری استاتیک و کنترل در کلیه مراحل تولید می باشد.